NAŠE MOTO

Profesionální a kvalitně provedená práce buduje kladné budoucí vztahy s našimi spokojenými zákazníky.

  info@pyko.cz   774 666 378

Stavební firma Drcení PYKO s.r.o.

Stavební firma Drcení PYKO s.r.o. byla založena v r. 2018

Specializujeme se především na mobilní drcení materiálu, demoliční a bourací práce objektů, budov, domů a průmyslových hal.

Provádíme také hrubé terénní práce rovinných i svažitých terénů, výkopy základů, hloubení pro inženýrské sítě, zahrnování, výkopy pro bazény, odklizení a odvoz drcené suti.

Drtič suti, kamene, betonu MCCloskey
Otočný pásový bagr Komatsu PC 210
Oročný kolový bagr
Traktorbagr JCB 4CX

Demolice a nakládku provádíme otočným pásovým bagrem Komatsu PC 210 (svahovou lžící š.200cm, možno s hydraulickým kladivem 1,5t), otočným kolovým bagrem Atlas 14T, traktorbagrem JCB 4CX, proto jsme nezávislí na subdodávkách. Součástí demolice je drcení, kamene, drcení asfaltu a dalšího stavebního odpadu s možností volby velikosti drceného materiálu v souvislosti s dalším využitím.

Drcení suti, kamene, betonu (a asfaltu do 5°C) provádíme čelisťovým drtičem na pásovém podvozku MCCloskey J40-V.

Drtič MCCloskey J40-V dle frakce a poměru prachu (hlíny) 80-200T/h, možnost frakce od 0,32 - 0,150Ceník drcení a zemních prací

  • Cena drcení od 70 - 130 Kč/t - odvíjí od typu a množství drceného materiálu.
  • Cena hrubých zemních prací Komatsu PC 210 1400 Kč/h, s kladivem 2000 Kč/h
  • Cena výkopových prací JCB 4CX 750 Kč/h
  • Ceny jsou orientační a bez DPH.
    Přesné ceny lze odvodit a určit po prohlídce materiálu na místě drcení a podle přesného množství a požadované frakce.

Recyklace stavebních sutí

Třídění nadrceného materiálu.

V roce 2020 byla naší společnosti Drcení PYKO s.r.o. schválena dotace na projekt s registračním číslem
CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0023209:
„Recyklace stavebních sutí ve společnosti Drcení PYKO s.r.o.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny a je zaměřen na pořízení technologie určené k doplnění stávajícího procesu zpracování stavebního a demoličního dopadu (SDO). Společnost v současné době disponuje pouze technologií mobilního čelisťového drtiče, který však jako samostatné zařízení má pouze velmi omezené využití, a to pro výrobu jedné netřídění frakce v rozsahu od 0 - 32 mm do 0 - 125 mm dle nastavení. V projektu tak dojde k pořízení hrubotřídiče, který stávající technologii doplní a zásadním způsobem rozšíří recyklaci. Místem realizace projektu je p.č. 825 v k.ú. Stav [772496].

Projekt řeší problematiku recyklace SDO a doplnění stávajícího nedostačujícího technologického zařízení, které není schopno vyrobit nenulové frakce. Využitelnost takového recyklovaného materiálu je tak pouze velmi omezená. Hlavní příčinou problému neschopnosti vyrobit nenulové frakce je absence technologie vhodné k třídění nadrceného materiálu. Tento problém by měl být vyřešen novým hrubotřídičem, který zajistí třídění do tří frakcí, které pak mají daleko širší druhotné využití. Díky realizaci projektu nebude zpracovaný stavení odpad pouze drcen na neohraničenou frakci, ale tento podrcený odpad bude také tříděn až do tří frakcí, včetně nenulových, které mají daleko širší druhotné využití.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2021.

Šťítky: likvidace stavební sutě, drcení stavební sutě, demolice budov, třídění sutě, odvoz stavební sutě, bourací práce, terénní úpravy, výkopové práce, hloubení bazénů, výkopy pro inženýrské sítě, kopání základů, ceníky terénních úprav, ceník drcení sutě

Jsme z Nové Paky, královéhradecký kraj a nejčastější zakázky jsou: východní čechy, severní čechy, města Hradec Králové, Liberec, Mladá Boleslav, Praha, Pardubice, Poděbrady, Česká Lípa, Trutnov, Jablonec nad Nisou, Jičín, Semily, Kolín, Jaroměř, Náchod a další v okolí